(?)

 

Innovatieve gastouderopvang


De convenantpartijen (BOinK, MOgroep Kinderopvang en BKN) zijn overeengekomen dat de afspraak dat maximaal vier kinderen onder de vier jaar mogen worden opgevangen niet gaat gelden voor de innovatieve gastouderopvang.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                 

  

Het voorstel van de convenantpartijen, om de nieuwe kwaliteitsafspraak over het aantal kinderen per gastouder niet voor innovatieve gastouderopvang te laten gelden, is overgenomen door de Tweede kamer. Dit betekent dat de gastouders die vallen onder de innovatieve gastouderopvang zes kinderen kunnen blijven opvangen.

Inmiddels heb ik een opleiding Werkende/Welzijn 2 gevolgd via het ROC en hiervoor het diploma, zowel als een kinder-EHBO diploma behaald.  Dit bood mij als  gastouder de kans om mijn kennis verder te verbeteren en  dit komt weer ten goede aan de kwaliteit van de kinderopvang.

Bovendien zal ik, regelmatig, door middel van cursussen en trainingen aan mijn ontwikkeling blijven werken.

 


 

                               

 

 

* Ik beschik over Verklaring Omtrent het Gedrag, afgegeven door het Ministerie van Justitie.*

 

* Mijn opvangadres is (en wordt steeds) gecontroleerd en is goedgekeurd door te voldoen aan de                                                     eisen die de GGD hieraan stelt.*