(?)

Pedagogisch beleidsplan

Er is er een pedagogisch beleidsplan vanuit het gastouderbureau waar we volledig achterstaan.

Dit beleidsplan kunt u opvragen bij gastouderbureau Snoesje / info@gastouderbureausnoesje.nl
 
                                           
                                   Gastouderbureau Snoesje zetelt aan:                                             

 

                                                              Albert Cuyplaan 2-c                                                                                                                         

                                                             7482J A Haaksbergen                                                           

                                                                    053-5726115                                                              

                                                                    053-8528939

 

 

 

 

             

 

Ik ben voorstander van een positieve opvoeding, waarmee ik kinderen een veilige en stimulerende omgeving wil bieden en kinderen te laten leren door positieve ondersteuning. (Triple P)
Daarbij vind ik het belangrijk om realistische verwachtingen te hebben van het kind en een aansprekende dicipline te hanteren.
Verder moeten de kinderen vooral veel plezier hebben en zich gelukkig en geborgen voelen.

Ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren.


 

 

 

   * Controle op veiligheid en inventarisatie van de omgeving van het kind wordt gedaan door het gastouderbureau* -  *De GGD keurt ieder jaar opnieuw en doet dit zonder vooraankondiging.*